Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · Track: Upper State Qualifier 2018