Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · Track: Region (Day 2)